. . Rodinná chata staré Splavy

Cyklovýlety

Několik slov k cykloturistice v Máchově kraji:

Území v okolí Doks je přímo předurčeno k vyjížďkám na kole. Jedná se o mírně kopcovitý terén ( i když některé krátké úseky jsou poměrně příkré ) s hlubokými lesy, protkaný celou sítí cest, stezek a málo frekventovaných silniček. Oblastí prochází jedna z hlavních cyklotras a to č. 27, vycházející z obce Kytlice ( severně od Nového Boru ) a směřující do Prahy. Průjezdnými body jsou Česká Lípa, Zahrádky, Holany, Loubský důl, Dubá, Rozprechtice, Beškovský důl, Tubož, Ráj a Kokořínský důl. Nabízíme Vám několik cyklovýletů začínajících a končících v Doksech, případně ve Starých Splavech. Některé navrhované okruhy jsou sjízdné i na cestovních kolech, pro většinu z nich jsou vhodná kola trekingová a jen na některé je lépe vyjet na kolech horských. Vhodnost použití kola je u každého výletu vyznačena. Doksy měly být cílem dálkové cyklotrasy z Mostu, ze které bohužel sešlo. Je ale vyznačené její pokračování - trasa č. 25. Začíná na do kském nádraží a vede po Máchově ulici a na křižovatce u PLUSU vlevo po silnici směrem na Mimoň do Břehyně, kde odbočuje k hájence U tří borovic. Odtud vojenským prostorem po Mariánské cestě do Kuřívod a Křižan. Další značenou trasou je trasa č. 3045, která vede ze Zákup přes Provodín kolem splavské obory po asfaltové silnici pod Borným na křižovatku se silnicí Doksy-Mimoň. Z křižovatky po této silnici společně s trasou č. 25 do Břehyně a dále po Mariánské cestě do obce Bezděz a odtud dále až do Bělé pod Bezdězem. Z dokského náměstí vedou další dvě značené cyklotrasy: 0014 na Oboru, Okna, Pankrác a Nosálov a dále 0015, která vede na Tachov, Ždírec, Blatce a Housku. Obou při našich výletech využíváme. Nabízené výletní okruhy byly vybrány tak, aby obsáhly co nejvíce nejzajímavějších míst v okolí. Trasy vybírali fandové cykloturistiky. Ještě poznámka k cykloturistickému značení: pro cyklotrasy se používá hlavně značek ve formě směrových tabulek. Ty mají podkladovou barvu žlutou a jsou opatřeny logem kola a číslem trasy. Na sloupech, stromech a podobně se setkáte i s pásovými značkami, které jsou podobné značkám pro pěší turistiku s tím rozdílem, že jsou o něco větší a bílé pruhy jsou nahrazeny pruhy žlutými.


Nabízíme Vám 7 atraktivních výletů:

Výlet č. 1 - cca. 37 kmu
Doksy - Tachov - Blatce - Houska - Vrátenská hora - Nosálov - Pankrác - Okna - Obora - Doksy
Výlet č. 2 - cca. 52 km
Doksy - Ždírec - Blatce - Kokořín - Houska - Kruh - Žďár - Okna - Doksy
Výlet č. 3 - cca. 24 km
Doksy - Staré Splavy (kolem jezera) - Provodínské kameny - Provodín - Staré Splavy - Doksy
Výlet č. 4 - cca. 30 km
Doksy - Mariánská cesta - Bezděz - Valdštejnsko - Pankrác - Okna - Doksy
Výlet č. 5 - cca. 30 km
Doksy-Staré Splavy (kolem jezera)-Senná Brána-Skalní brána-Psí kostely-Hradčany-Břehyně-Doksy
Výlet č. 6 - cca. 18,5 km - rodinný výlet s dětmi
Doksy - Králův stolec - Mariánská cesta - Strážov - Břehyně - Doksy
Výlet č. 7 - cca. 35 km
Doksy - Staré Splavy - Pec - Trojzubec - Buková hora - Strážov - Břehyně - Doksy.


Výlet č. 1 - cca. 37 km

Doksy - Tachov - Blatce - Houska - Vrátenská hora - Nosálov - Pankrác - Okna - Obora - Doksy délka trasy: cca. 37 km Ačkoli je tento výlet poněkud delší, není příliš náročný a vede romantickou krajinou s krásnými výhledy. Doporučujeme trekingové, případně horské kolo.
Výlet začínáme v Doksech na náměstí, kde nás před radnicí upoutá rozcestník cyklotras. Pojedeme po trase 0015 (nenechme se zmýlit - do Dolní Housky to je 12,5 km). Pojedeme tedy podél radnice a kolem autobusového nádraží (zde dáme pozor při vjíždění na hlavní silnici) a jedeme vlevo na hlavní křižovatku se silnicí Česká Lípa - Mladá Boleslav. Zde dáme opět velký pozor při přejíždění a pokračujeme rovně směr Dubá-Mělník. Sledujeme značení 0015, po němž odbočíme vlevo do Tachova. Nad vsí se tyčí trachytový vrch, který vinou těžby kamene neustále ubývá. Ve vsi je hospoda "U slunečních hodin" s pravidelnými diskotékami. To jsme ujeli 2,8 km. Projedeme Tachovem a po trase 0015 a po žlutě značené turistické cestě (asfaltová silnička) odbočíme vlevo a jedeme Ždíreckou roklí na Ždírec. Na křižovatce na kopci odbočíme vpravo do Bořejova (7,18 km). Cestou vychutnáme nejen romantickou krajinu, ale místy i krásné a nevšední výhledy, zvláště na Housku. Na křižovatce u obce Blatce (10,5 km) pojedeme rovně, projedeme vesničkou a prudkými serpentinami sjedeme do údolí k hostinci Pod Houskou (12,44 km). Zde značení 0015 končí. Můžeme se také osvěžit v přírodním koupališti. Všimneme si modrého turistického značení, které nás "Myší dírou" dovede s příkrým stoupáním v závěru do Horní Housky (14,13 km). Tady, pokud budeme mít dost času, můžeme pokračovat po modré značce na zámek Houska. Původně hrad byl postaven za Přemysla Otakara II., v roce 1590 renesančně přestavěn a dostal charakter zámku. Na zámeckém vrchu jsou ještě dnes propadlé sklepy a zbytky kostela z r. 1600, zbořeného v r. 1830. Část zámku je veřejnosti přístupná. Po prohlídce se vrátíme zpět a ve vsi narazíme na červené cykloturistické značení, po kterém budeme pokračovat vpravo směrem na Vojetín. Vystoupáme příkrý kopec a na 15,15 km staneme před rozcestníkem na Vrátenském okruhu. Vydáme se po pískové cestě vpravo a sledujeme zelenou cykloturistickou značku, která nás dovede až na rozcestí pod Vrátenskou horou (16,70 km). Můžeme vyšlapat 1 km až nahoru k rozhledně, kde za pouhých 10 Kč lze už bez kol vystoupat po uzounkých schodech na věž a pokochat se úžasným výhledem. Od rozhledny pokračujeme po zeleně značené cestě až narazíme na asfaltovou silnici, po níž se dáme doleva z kopce dolů. Přijedeme do Nosálova. Doporučujeme zastávku v příjemné hospůdce U nás (19,39 km). Naproti hospůdce nás upoutá rozcestník pro cyklisty. Trasa č. 143 (Bezdědice - Doksy nás bude provázet na další cestě. Z Nosálova sjedeme serpentinami na křižovatku (23 km), kde bohužel chybí cykloznačka trasy 143. My odbočíme vpravo do kopce na Březovice. Vyšlápneme kopec, mineme odbočku do Bezdědic a na další křižovatce (24 km) odbočíme vlevo na Pankrác a Bezděz. Na křižovatce nás cyklorozcestník upozorní, že opouštíme trasu č. 143 a najíždíme na trasu 0014. Na Pankráci (26,63 km) stojí patrové roubené stavení - bývalá panská myslivna. Poblíž se nachází chatový tábor. Odbočíme vlevo a lesní silnička značená žlutou turistickou značkou a cykloznačkou 0014 nás dovede k rozcestníku Žďárské polesí (30,06 km). Zde máme na výběr. Buď budeme dále sledovat trasu 0014, která vwede po po žlutě značené lesní turistické cestě ústící na sailnici před Okny, nebo sledujeme asfaltku až na křižovatku silnic Žďár - Luka. Odbočíme vpravo na Okna. Těsně před obcí se opět napojíme na trasu 0014. Okna prý přišla ke svému názvu proto, že jsou skutečnými okny k Bezdězu - jeho majestátní silueta odtud vypadá opravdu impozantně. V Oknech jsou k vidění roubené lidové stavby a původně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie z r. 1384, který byl zbarokizován koncem 17. století. Část inventáře pochází z kaple na Bezdězu. Silnice nás dovede až do Obory. Sledujeme stále značení trasy 0014, které nás bezpečně provede obcí. ( Vyhneme se tím velmi frekventované hlavní silnici Mladá Boleslav - Česká Lípa.) Projedeme kolem renovované hasičské zbrojnice po pravé straně a přejedeme velmi opatrně hlavní silnici na druhou stranu a pokračujeme stále podle značení trasy 0014 mezi domy vlevo po pěšině a bezproblémově a hlavně bezpečně dojedeme až na dokské náměstí, kde jsme svou cestu začínali. Pokud pod náměstím uhneme po jednosměrné ulici vpravo, dovede nás po dalším odbočení vpravo k hospodě "U Týfy", kde se velmi dobře vaří. Stejnou příležitost jsme měli již o pár metrů dříve v restauraci Rybníček. Odměnu si zasloužíme, neboť jsme ujeli 37 km.


Výlet č. 2 - cca. 52 km

Doksy - Ždírec - Blatce - Kokořín - Houska - Kruh - Žďár - Okna - Doksy délka trasy: cca. 52 km Ačkoli je tento výlet poněkud delší, není příliš náročný a vede romantickou krajinou s krásnými výhledy. Je možné jej absolvovat na trekingovém kole.
Výlet začínáme v Doksech na náměstí, kde si všimneme před radnicí rozcestníku cyklotras č. 0015 (Tachov, Ždírec, Blatce, Dolní Houska) a č. 0014 (Doksy, Obora, Okna, Pankrác, Nosálov). Tato druhá trasa nás vyvede z náměstí podle kostela a povede nás bezpečně do Obory, kde opatrně přejedeme hlavní silnici a podle značení dojedeme do Oken. V Oknech si všimneme podél silnice roubených lidových staveb a kostela Nanebevzetí Panny Marie. Byl původně gotický z r. 1384, zbarokizovaný koncem 17. století, s částí inventáře z kaple na Bezdězu. Obec prý přišla ke svému názvu proto, že jsou skutečnými okny k Bezdězu - jeho majestátní silueta odtud vypadá opravdu impozantně. Projedeme Okny a pojedeme dále po silnici, ačkoliv cyklotrasa 0014 odbočuje za obcí vlevo přes trať. Dojedeme na křižovatku (5,8 km), kde odbočíme vpravo na Luka a Ždírec. Cestou je zajímavý výhled na Bezděz, Ralsko a Ještěd. U Ždírce odbočíme vlevo ( 10,4 km) do Bořejova (ves s roubenou farou z let 1725-27 a barokní kostel sv. Jakuba z r. 1703), vystoupáme na Bořejovský vrch a po Smrkovém hřebenu (úžasné pohledy do roklí po obou stranách) sjedeme na začátek Blatců. Zde u cedule s názvem obce na 13,8 km odbočíme vpravo s kopce dolů a dojedeme na křižovatku Dubá-Mšeno (15,6 km). Pojedeme rovně do kopce na Střezivojice a dále po příjemné asfaltové cestě do Dobřeně ( 19,4 km). Obec se připomíná už v roce 1402, stavby lidového baroka jsou z 19. století. Projedeme rovně Malou Jestřebicí až dojedeme do obce Kokořín. Cestou po pravé straně vidíme horu Říp, vlevo vykukuje z Kokořínského dolu věž hradu Kokořín. V obci na křižovatce (26 km) odbočíme vlevo ve směru na Mšeno. Vpravo přes silnici je zámek Kokořín. Asi 300 m za obcí sjíždíme velice opatrně špatnou silnicí serpentinami do Kokořínského dolu. Zhruba ve třetině cesty míjíme po levé straně hrad Kokořín, kde si případně můžeme udělat přestávku na prohlídku. Hrad byl postaven kolem r. 1320. Interiéry hradu obsahují romantizující ukázku bydlení a z cimbuří je krásný výhled na údolí pod hradem. Hrad se stal inspirací pro K. H. Máchu k próze Cikáni. Při sjezdu nás upoutají hluboké rokle s bizarními skalními útvary. Na křižovatce v Kokořínském dole (28,3 km) se dáme vlevo na Vojtěchov a Ráj. Po pravé straně míjíme zajímavý skalní útvar "Pokličky". Jsou to nepravidelné komolé kužele z méně odolných pískovců, které jsou kryty většími "poklicemi" až 1 metr silnými z odolnějších pískovců. Nedaleko, v místě zvaném "Na víně", stojí památný strom - buk obecný s obvodem kmene 3,75 m. V hospodě Ráj ( 33 km) se můžeme posilnit, a poté na křižovatce pod hospodou odbočit vlevo do Konrádova a Tubože. Zde jsou opět roubené lidové stavby a na potoce bývalý mlýn "Palác" ukrytý ve skále - dnes soukromý majetek. V Tuboži u rybníka (36,2 km) odbočíme vpravo směrem na Housku. Pojedeme po úzké asfaltové silnici značené cykloturistickou modrou značkou, až se dostaneme do Dolní Housky, kde se můžeme zastavit v hospodě Pod Houskou (38 km ) a případně osvěžit v přírodním koupališti. Modrá značka nás povede dále tzv. "Myší dírou" do kopce s příkrým stoupáním v závěru do Horní Housky ( 40 km). Tady, pokud budeme mít dost času , můžeme pokračovat vpravo po modré značce až k zámku Houska. Hrad byl postaven za Přemysla Otakara II., v roce 1590 byl renesančně přestavěn a dostal charakter zámku. Byl dlouho účelově využíván, dnes je opět přístupný. K vidění je "Zelený" gotický pokoj, fresky v kapli a dalších několik místností. Na zámeckém vrchu jsou ještě dnes propadlé sklepy a zbytky kostela zbořeného v r. 1830. Vrátíme se do Horní Housky a pojedeme po silnici mírně vpravo směrem na Kruh. Po 1 km dojedeme na rozcestník silniček (41 km). Zde odbočíme vlevo a prudkým sjezdem dojedeme do obce Kruh, která se připomíná již ve 14. Století. Barokní kostel sv. Vojtěcha je z let 1723-4. Ve zdi kostnice na hřbitově je vsazen náhrobní kámen pánů Hrzánů s českým nápisem a znakem lilie. Z Kruhu pojedeme po asfaltové silnici do kopce a nahoře u autobusové zastávky (43,2 km) odbočíme vpravo do Žďáru. Zde se nám otevře nádherný výhled na Ještěd, Bezděz a Ralsko. Ve Žďáru na návsi (45,5 km) budeme po levé straně míjet barokní kapli Svaté Trojice z roku 1784. Za ní vede jakoby do skalního tunelu ulička, v níž jsou domky - skvostná to ukázka severočeské lidové architektury - chráněné státem. Jsou doslova jakoby srostlé se skalami. Touto uličkou můžeme projet, neboť červená turistická značka nás dovede na asfaltovou silnici vedoucí do Oken. Zde se můžeme ve stínu lípy kochat neobvyklým pohledem na západní stranu Bezdězu. Sjedeme vlevo do Oken ( 46 km), kde jsme již byli na počátku naší cesty, a odtud pojedeme stejnou cestou zpět do Doks na náměstí. Pokud pod náměstím odbočíme do jednosměrné ulice vpravo, dovede nás po dalším odbočení přes potok vpravo k hospodě "U Týfy", kde se velmi dobře vaří. Odměnu si zasloužíme, neboť jsme ujeli celkem 52 kilometrů.


Výlet č. 3 - cca. 24 km

Doksy - Staré Splavy (kolem jezera) - Provodínské kameny - Provodín - Staré Splavy - Doksy délka trasy: cca. 24 km Nabízíme Vám nenáročný ale hezký výlet na sever od Doks, který je možno absolvovat i na cestovním kole. Výlet začínáme tradičně na Dokském náměstí. (Návštěvníci Starých Splavů se mohou připojit až u restaurace Myslivna.) Z náměstí pojedeme podél kostela vpravo dolů ulicí 5. Května až k restauraci "U rybníčku". Před ní odbočíme vlevo a pojedeme po hrázi Čepelského rybníka nahoru podél zahrádkářské kolonie. Přejedeme železniční most a za hřbitovem odbočíme vlevo. Po levé straně je staveniště, po pravé les. Na kraji lesa odbočíme vpravo mezi nové rodinné domky do ulice Boženy Němcové. Na konci této ulice se dáme vlevo na křižovatku s hlavní silnicí Doksy - Mimoň. Zde na 1,58 km odbočíme vpravo směrem na Mimoň. Na 2,85 km odbočíme vlevo na Staré Splavy. Jedeme zalesněným územím po asfaltové, málo frekventované silnici kolem Havířského vrchu vlevo ( kdysi se zde těžila železná ruda) mezi kopci Malým a Velkým Borným až na konec parkoviště (7,75 km). Zde odbočíme vpravo na úzkou asfaltovou silničku. Vpravo mineme hájenku a brzy se objeví oplocení velké obory, ve které žijí daňci, jeleni i mufloni. Budete-li mít štěstí a budete-li se chovat tiše, určitě nějakou zvěř uvidíte. Na 8,62 km narazíme na modrou turistickou značku, která nás povede dále podél oplocení. Modrá značka náhle odbočuje vlevo (9,54 km) na úzkou lesní cestu. My ji však sledovat nebudeme, pojedeme dále podél obory, až narazíme na zelenou turistickou značku (10,2 km). Ta nás opět povede podél oplocení obory nahoru temným Hraničním dolem mezi skalami. V zatáčce v kopci u domku opustíme zelené značení a asfaltku a odbočíme vlevo (11,04 km). Čeká nás asi 1 km stoupání polní písčitou cestou pod Dlouhý vrch. Všimneme si po pravé straně modré turistické značky (11,85 km), která nás dovede až na Dlouhý vrch ke zbytkům původního opevnění z doby Josefa II. Po pravé straně u myslivny stojí chráněný strom - Douglaska tisolistá (Pseudosuga Menziesii), která byla památným stromem vyhlášena v roce 1998. Je stará 110 let, vysoká 25 m, ochranné pásmo kolem stromu má v průměru 10 m. Dále pojedeme po silničce k Lysé skále, kterou vidíme mírně vpravo. (Skála se nazývá také Spící pannou pro podobu obličeje ležící dívky, což je nejlépe patrné ze silnice Jestřebí - Zahrádky.) Tato skála je nejvyšší (419 m) ze tří Provodínských kamenů a je z ní pěkný rozhled. Další jsou Puchavec a Meichlův vrch. Pod Spící pannou jsme na 12,83 km. Od Spící panny sjedeme po silnici do Provodína. Ten je známý těžbou kvalitního sklářského písku. V pravotočivé zatáčce (14,05 km) odbočíme doleva mezi bytovky a jedeme po pískové cestě rovně, až narazíme na úzkou asfaltovou cestu. Asfaltka se brzy změní na lesní cestu a my se dostaneme na rozcestí modré a zelené značky (15,2 km). Sledujeme modré značky (zelené vedou do Hraničního dolu, kudy jsme jeli na počátku našeho putování ), které nás povedou lesní pěšinou až na silnici k oboře. Zde na 15,85 km vyjedeme na nám již známou asfaltovou silničku podél oplocení obory. Pojedeme až k velkému parkovišti, kde odbočíme na silnici vpravo do Starých Splavů. Staré Splavy jsou významné letovisko na severozápadním břehu Máchova jezera, od roku 1850 jsou součástí Doks. Na bývalé návsi se dochovalo několik původních roubených stavení. Jsou typickým rekreačním místem s několika hotely a množstvím penzionů. V bezprostředním okolí je mnoho soukromých chat, ale i celé chatové osady, poskytující o sezoně ubytování. Projedeme celou vsí a před železničním přejezdem (21 km) odbočíme doleva na červenou turistickou značku. Na kraji lesa odbočíme vpravo a červené značení sledujeme až do Doks. Jedeme po Máchově stezce, která je v letních měsících dost silně frekventovaná hlavně pěšími turisty, a tak jedeme velmi opatrně. Pokud dojedeme až na dokské náměstí, budeme mít v nohou 24 km. A to už si zaslouží třeba sladkou odměnu a kávu v cukrárně na náměstí.


Výlet č. 4 - cca. 30 km

Doksy - Mariánská cesta - Bezděz - Valdštejnsko - Pankrác - Okna - Doksy délka trasy: cca. 30 km Vybrali jsme pro Vás výlet, který vede nedotčenou přírodou hlubokými lesy na místa s krásnými a ojedinělými výhledy. Celý okruh není náročný a je možné absolvovat jej na trekingových kolech. Výlet začínáme tradičně v Doksech na náměstí. Z náměstí sice vede žlutá turistická značka, ale my se na ní napojíme později, neboť vede vlevo podle kostela jednosměrnou ulicí v protisměru. Pojedeme tedy podle kostela vpravo ulicí 5. Května až k restauraci U rybníčku. Před ní odbočíme vlevo po hrázi Čepelského rybníka nahoru podél zahrádkářské kolonie. Přejedeme železniční most a za hřbitovem odbočíme vlevo. Po levé straně je staveniště, po pravé les. Na kraji lesa odbočíme vpravo mezi nové rodinné domky do ulice Boženy Němcové. Na konci této ulice dáme pozor. Naproti nám jsou starší rodinné domky a podle nich vpravo vede již zmiňovaná žlutě značená turistická cesta. Ta nás povede do lesa za poslední vilkou. Po 200 m žlutá značka odbočuje vpravo, my však pojedeme rovně lesní cestou až na rozcestník na 2,57 km. Můžeme se vydat vpravo ke Královu stolci. Králův stolec je mohutný pískovcový skalní blok, na kterém podle pověsti odpočíval král Karel IV. a kochal se pohledem na jím založený Velký rybník (Máchovo jezero). Od Králova stolce se vrátíme zpět k rozcestníku, sjedeme po žluté značce směrem na Břehyňský rybník na první cestu pod rozcestníkem a odbočíme vpravo. Jedeme po lesní cestě, která nás vyvede u asfaltové silničky (3,45 km), po níž se vydáme zatáčkou vpravo. Všimneme si červeného cykloturistického značení, které vede do Kuřívod. Jedeme lesem, na první křižovatce s pěkným výhledem na Bezděz jedeme rovně po Mariánské cestě až na 7,15 km, kde odbočíme vpravo a dále sledujeme asfaltovou silničku. Pojedeme lesem do mírného kopce. Na kopci se nám otevře romantický pohled na východní část hradu Bezdězu s kaplí. Sledujeme dále asfaltovou silničku, ačkoli se nám zdá, že se od Bezdězu vzdalujeme. My jej však ve skutečnosti objíždíme. Po prudším stoupání přijedeme na křižovatku (l0,06 km), z níž pojedeme rovně do vsi Bezděz. Cestou se nám otevře krásný výhled na Ještěd a Bělou pod Bezdězem. Vystoupáme nahoru do vsi, která je starší než sám hrad. Pokud máte dost času, doporučujeme hrad navštívit. Kola však musíte nechat dole na parkovišti. Hrad nechal postavit král Přemysl Otakar II. Roku 1260 na ochranu obchodních cest. Obec Bezděz vznikla jako trhová ves pravděpodobně již ve 12. století na důležité obchodní cestě ze Žitavy přes Mělník do Prahy. V roce 1291 jí byla přidělena městská práva. Když byla městská práva začátkem 14. století přenesena do Bělé pod Bezdězem, význam obce upadal. Ve vsi je k vidění kostel sv. Jiljí z 12. století, který byl v letech 1764 - 69 barokně přestavěn a dostal i novou věž. Nedaleko stojí pozdně barokní fara z let 1765-79 s mansardovou střechou. Z Bezdězu pokračujeme po silnici dolů (modré turistické značení) na křižovatku s hlavní silnicí Doksy - Bělá - Mladá Boleslav. Tu opatrně přejedeme a pokračujeme stále po modré, přejedeme most přes trať, za mostem na kopečku odbočíme vlevo (13,77 km) a krásnou rovnou asfaltovou silničkou dojedeme lesem na Valdštejnsko (16,44 km). Zde bylo v roce 1725 na mýtině na průsečíku paprskovitě se sbíhajících průseků postaveno hrabětem Valdštejnem 6 barokních pavilonů k odpočinku při honech. Dnes jsou k vidění již jen dva, z nichž jeden slouží jako myslivna. Dochovala se však unikátní původní sochařská dekorace - sochy granátníků v hraběcích valdštejnských barvách. Modré značení, které budeme sledovat i nadále, nás povede lesní pěšinou až poblíž rozcestníku u samoty U Maršů (17,83 km). Od rozcestníku se vydáme vpravo po žluté turistické značce směrem na Pankrác. Pojedeme pěkným údolím vzhůru přes les k samotě U Daňků. Je to roubený patrový objekt vzorně udržovaný. Pokračujeme dále lesem zvaným Na kloboučku až dojedeme k silnici u samoty Pankrác (20,53 km). Je to opět roubené patrové stavení, bývalá myslivna. V blízkosti je bývalý pionýrský tábor. Překřížíme silnici a sledujeme dále žlutou turistickou značku. Asfaltová silnička nás dovede až do Oken ( 25,59 km). Okna prý přišla ke svému názvu proto, že jsou skutečnými okny k Bezdězu - jeho majestátní silueta odtud vypadá skutečně impozantně. V obci je k vidění opět několik původních roubených lidových staveb a hlavně původně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie z r. 1384. Z této doby se dochoval presbytář, loď s věží a ohrazení hřbitova s branou pocházející z konce 17. století, kdy byl kostel zbarokizován. Zajímavostí kostela je, že část inventáře sem byla přenesena z hradní kaple na Bezdězu po zrušení kláštera. V obci je možné občerstvení v hostinci i ubytování v penzionu Lipka. Z Oken pokračujeme do Obory. Přejedeme trať a na začátku vsi u cedule s jejím názvem odbočíme vlevo mezi domy, abychom nemuseli jet po hlavní frekventované silnici. Vsí projedeme podél silnice kolem renovované malé hasičské zbrojnice. Přejedeme opatrně hlavní silnici a pokračujeme mezi domy vlevo po pěšině, která nás přivede na panelovou cestu. Po ní bezpečně dojedeme k železničnímu přejezdu u Doks. Za přejezdem jedeme stále rovně až na dokské náměstí. Pokud pod náměstím odbočíme do jednosměrné ulice vpravo, dovede nás po dalším odbočení vpravo přes potok k hospodě U Týfy, kde se velmi dobře vaří. Odměnu si zasloužíme, protože jsme ujeli 30 km.


Výlet č. 5 - cca. 30 km

Doksy - Staré Splavy (kolem jezera) - Brána - Skalní brána - Psí kostely - Hradčany - Břehyně - Doksy délka trasy: cca. 30 km Nabízíme Vám výlet do míst, kam se ještě donedávna nesmělo, ačkoliv se jedná o jeden z nejromantičtějších koutů v okolí. Jsou to Polomené hory s Hradčanskými stěnami, oblast mezi Máchovým jezerem, údolím řeky Ploučnice a silnicí Hradčany - Břehyně. Výlet je možné absolvovat s trekingovými koly. Jen jeden úsek v délce 3 km je sjízdný pouze na horských kolech. Výlet začneme na dokském náměstí. (Návštěvníci Starých Splavů se mohou připojit až u restaurace Myslivna.) Z náměstí pojedeme podle kostela vpravo dolů ulicí 5. Května až k restauraci "U rybníčku". Před ní odbočíme vlevo po hrázi Čepelského rybníka nahoru podél zahrádkářské kolonie. Přejedeme železniční most a za hřbitovem odbočíme vlevo. Po levé straně je staveniště, po pravé les. Na kraji lesa odbočíme vpravo mezi nové rodinné domky do ulice B. Němcové. Na konci této ulice se dáme vlevo na křižovatku s hlavní silnicí Doksy - Mimoň (1,6 km), po níž se dáme vpravo směrem na Mimoň. Po 1,2 km odbočíme vlevo na Staré Splavy (2,9km). Pojedeme zalesněným územím po asfaltové, málo frekventované silnici kolem Havířského vrchu (zde se kdysi těžila železná ruda), mezi kopci Malým a Velkým Borným až na konec velkého parkoviště po levé straně. Na konci parkoviště odbočíme vpravo na úzkou asfaltovou silničku (7,8 km). Vpravo mineme hájenku a brzy se objeví oplocení velké obory, ve které žijí daňci, jeleni a mufloni. Budeme-li se chovat tiše, určitě nějakou zvěř uvidíme. Pojedeme po asfaltce podél obory, až dojedeme na křižovatku se zelenou značkou (10,3 km). Dále pojedeme mírně vpravo (skoro rovně) po zelené, která nás vede stále podle oplocení temným Hraničním dolem mezi skalami vzhůru. Vystoupáme nahoru a pojedeme po kraji lesa. Na konci oplocení se dostaneme k malebnému a zajímavému místu zvanému Senná Brána ( 13,2 km). Zde kdysi stávaly dvě chalupy a myslivna, která poskytovala útulek a občerstvení výletníkům a pomoc v orientaci. Dnes uvnitř obory stojí dvě nově opravené budovy, které však nejsou veřejně přístupné. Od Senné Brány není daleko k velmi zajímavým sklaním útvarům, v minulosti dost vyhledávaným. Asi po 300 m další jízdy si dáme pozor na odbočku zelené doprava na lesní cestu. Ta v závěru prudce klesá k rozcestí, kde se dáme vlevo a zelené značky nás dovedou k rozcestníku "Pod Skalní branou" (14,9 km). My se dáme nahoru úzkou pěšinkou na Skalní bránu. Zde začíná asi tříkilometrový úsek, který se dá zvládnout pouze na horském kole nebo pěšky s kolem po boku. Námahu stoupání nám vynahradí pohledy na neobvyklé sklaní útvary. Skalní brána v nadmořské výšce 322 m je jakousi zmenšeninu známé Pravčické brány. Je asi 4 m vysoká a stejně tak široká. Naproti ní je další neméně zajímavý skalní útvar. Zde máme v nohách 15,16 km. Zelená značka nás vede dále úzkou lesní pěšinkou, přes níž jsou napadané stromy, proto musíme více méně kolo opatrně vést, k dalšímu zajímavému skalnímu útvaru, pro nějž se vžil německý název Hundskirche, překládaný jako Psí kostely. Od Skalní brány jsou vzdálené pouze 200 m. Je to podzemní prostor v pískovcovém bloku 7x9x5 m při výšce 2-2,5 m. Má sedm vstupních otvorů a vznikl pravděpodobně umělým rozšířením původního skalního převisu. V 17. Století, v době tuhé rekatolizace, se staly útočištěm a modlitebnou protestantů. Protáhneme se se zelenou značkou podél skalních výstupků a po 200 m dojdeme (odvážnější mohou dojet) k rozcestníku žluté a zelené turistické značky Jelení vrch (15,5 km). Vzhledem k tomu, že cestování s kolem po turistických chodníčcích bylo už dost, budeme se snažit co nejkratší cestou dostat na cyklisticky příjemnou cestu. Vydáme se tedy vlevo po žluté značce (směr Brenský mlýn) a sjedeme na mýtinu (15,8 km), na níž opustíme žlutou značku a odbočíme ostře vpravo na širokou lesní cestu, která nás dovede na asfaltovou silničku (16,05 km), po níž bychom přijeli, kdybychom neodbočovali za Sennou bránou na zelenou turistickou značku. Po silničce pojedeme vpravo a asi po 200 m (16,26 km) vyjedeme na silnici, po níž pokračujeme vpravo do Hradčan. Nebudeme-li příliš rychle uhánět, můžeme si po pravé straně všimnout ještě dvou skalních věží - nejdříve Tvarožníku (321 m) a před Hradčanami Havraní skály (331 m). Hradčany jsou bývalým letoviskem s Hradčanským rybníkem. Za socialismu sem byl v podstatě vstup zakázán, neboť v těsné blízkosti bylo velké vojenské letiště, dnes využívané pouze pro ultralehká letadla. V Hradčanech přijedeme na silnici Mimoň - Doksy (19,56 km), po níž se vydáme vpravo. Silnice vede stále lesem. V prudké pravotočivé zatáčce (23,43 km) si všimneme odbočky vlevo, která vede na Strážov (výlet č. 6). Asi po 1 km se nám vlevo otevře jeden z nejhezčích pohledů na Břehyňský rybník , Slatinné vrchy a oba Bezdězy. Pokračujeme dále až do osady Břehyně 26,8 km), která se připomíná již v roce 1460. Všimneme si po pravé straně opravené barokní kapličky sv. Vavřince z r. 1779. Zastavíme se u Břehyňského rybníku, který je součástí rozlehlé přírodní rerzervace Břehyně-Pecopala. V okolních bažinách a rašeliništích jsou naleziště vzácných chráněných rostlin - rojovníku bahenního, bublinatky menší, rosnatky okrouhlolisté, ďáblíka bahenního. Hladinu rybníka prorůstají lekníny a stulíky. Koupání je zde pochopitelně zakázané. V hrázi rybníka je ve skále uměle vytesaná hluboká průrva, jíž se odvádí voda do níže položeného asi 1,5 km vzdáleného Máchova jezera. Po silnici dojedeme do Doks. V Doksech odbočíme v první pravotočivé zatáčce u telefonní budky vlevo do jednosměrné Nerudovy ulice, která nás za železničním přejezdem přivede po červených a žlutých značkách zpět na dokské náměstí. Kousek za přejezdem se můžeme osvěžit a posilnit v restauraci "U Týfy", neboť jsme ujeli celkem 30 km.


Výlet č. 6 - cca. 18,5 km - rodinný výlet s dětmi

Doksy - Králův stolec - Mariánská cesta - Strážov - Břehyně - Doksy délka trasy: cca. 18,5 km - vhodný rodinný výlet s dětmi Vybrali jsme pro Vás výlet, který vede nedotčenou přírodou hlubokými lesy. Tento výlet je určen především pro rodiče s menšími dětmi. Lze jej absolvovat i s cestovními koly. Výlet začínáme tradičně v Doksech na náměstí. Z náměstí sice vede žlutá turistická značka, ale my se na ni napojíme později, neboť vede vlevo podle kostela jednosměrnou ulicí v protisměru. Pojedeme tedy podle kostela vpravo ulicí 5. května až k restauraci U rybníčku. Před ní odbočíme vlevo po hrázi Čepelského rybníka nahoru podél zahrádkářské kolonie. Přejedeme železniční most a za hřbitovem odbočíme vlevo. Po levé straně je staveniště, po pravé les. Na kraji lesa odbočíme vpravo mezi nové rodinné domky do ulice Boženy Němcové. Na konci této ulice dáme pozor. Naproti nám jsou starší rodinné domky a podle nich vpravo vede již zmiňovaná žlutě značená turistická cesta. Ta nás povede do lesa za poslední vilkou. Po 200 m žlutá značka odbočuje vpravo, my však pojedeme rovně lesní cestou až k rozcestníku na 2,57 km. Můžeme se vydat vpravo k blízkému Královu stolci. Králův stolec je mohutný pískovcový skalní blok, na kterém podle pověsti při svých návštěvách odpočíval císař Karel IV. a kochal se pohledem na jím založený Velký rybník (Máchovo jezero). Od Králova stolce se vrátíme zpět k rozcestníku, sjedeme po žluté značce směrem na Břehyňský rybník na první cestu pod rozcestníkem a odbočíme vpravo. Jedeme po lesní cestě, která nás vyvede u asfaltové silničky (3,45 km), po níž se vydáme zatáčkou vpravo. Všimneme si červeného cykloturistického značení, které vede do Kuřívod. Jedeme lesem po rovné Mariánské cestě mírným stoupáním a na 6,68 km na křižovatce s pěkným výhledem na Bezděz odbočíme vlevo na asfaltovou silničku. Asi po 1 km opustíme červené cykloturistické značení, které odbočuje doprava. My pojedeme rovně obklopeni lesním tichem. Na 9. km opustíme asfaltovou silničku mírně se točící doleva a vyjedeme rovně na lesní cestu. Po několika metrech se před námi otevře rozsáhlá travnatá pláň místy rozčíslá starou neudržovanou silničkou. Zde kdysi bývala osada Strážov. Dnes po domech není ani památky, pouze stromy svým umístěním na planině připomínají, že zde ještě za první republiky byl sad obdělávaný lidskou rukou. Zde je ideální místo na malý piknik v trávě pod stromy, děti si mohou vylézt na blízkou skálu. Na konci louky, spíše na opačné straně než jsme přijeli, odbočíme vlevo na asfaltovou silničku, která nás dovede na hlavní silnici Doksy - Mimoň (15 km). Vyjedeme opatrně vlevo směr Doksy. Nyní nás čeká nepříjemný čtyřkilometrový úsek po hlavní silnici. Naštěstí není příliš frekventovaná. Přesto však jedeme opatrně a bedlivě si hlídáme děti. Asi po 2 kilometrech, kdy vyjedeme z lesa, se nám po levé straně otevře krásný výhled přes Břehyňský rybník na Slatinné vrchy a na Malý a Velký Bezděz. Jiný, neméně poutavý výhled na kopečky Dokské pahorkatiny se nám naskytne asi po dalším kilometru, kdy vyšlápneme kopec a vjedeme do levotočivé zatáčky. Toto bylo jediné větší stoupání na celé trase. Sjíždíme z mírného kopečka lesem do osady Břehyně s Břehyňským rybníkem. Osada se připomíná již v roce 1460. Po pravé straně si všimneme opravené barokní kapličky sv. Vavřince z r. 1779. U Břehyňského rybníka, který je součástí rozlehlé přírodní rezervace Břehyně- Pecopala, se zastavíme. V okolních bažinách a rašeliništích jsou naleziště vzácných chráněných rostlin jako např. rojovníku bahenního, bublinatky menší, rosnatky okrouhlolisté a ďáblíka bahenního. Hladinu rybníka prorůstají lekníny a stulíky. Koupání je zde pochopitelně zakázané. V hrázi rybníka je ve skále uměle vytesaná hluboká průrva, jíž se odvádí voda do níže položeného asi 1,5 km vzdáleného Máchova jezera. Po levé straně je ještě stará dřevěná hájenka. Budeme pokračovat po silnici dále směr Doksy, ale brzy za hájenkou odbočíme vlevo (14,9 km) na hrubou asfaltku. Projedeme podle hájenky "U tří borovic" a na 15,6 km odbočíme vpravo na pískovou cestu, která nás dovede k rozcestníku se žlutou turistickou značkou. Zde máme na výběr. Buď budeme sledovat žlutou značku, nebo pojedeme po stejné cestě (vpravo rovně), po níž jsme sem přijeli z Doks. Každopádně nás obě cesty vyvedou v Doksech opět u vilek, kde jsme svou cestu začínali. A to už máme v nohou 17,5 km. A protože si zasloužíme malé občerstvení, dovedeme Vás k výborné restauraci "U Týfy". Podél vilek jedeme rovně na křižovatku s hlavní silnicí, zde ale hned obočíme vlevo u dřevěné informační tabule do jednosměrné Nerudovy ulice vedoucí podél parku s tenisovými kurty. Přejedeme železniční přejezd a asi po 100 metrech vlevo spatříme zmíněnou restauraci. Zpět na náměstí již budeme sledovat žlutou turistickou značku.


Výlet č. 7 - cca. 35 km

Doksy - Staré Splavy - Pec - Trojzubec - Buková hora - Strážov - Břehyně - Doksy délka trasy: cca. 35 km Tento poněkud delší výlet vedeme kromě začátku lesnatou zvlněnou romantickou krajinou, kde téměř nikoho nepotkáte. Projíždíme totiž bývalým vojenským prostorem Celá trasa je sjízdná na horských i trekingových kolech. Vyjíždíme z náměstí Republiky dolů kolem zámku. Na křižovatce u Památníku K.H. Máchy odbočíme vlevo a jedeme rovně až k parkovišti u nádraží. Zde pojedeme dále rovně, byť nás dopravní značka upozorňuje, že se jedná o slepou ulici. Dnes nepoužívaná asfaltová silnice nás dovede k hotelu U jezera, kde končí (2,24 km). Odbočíme vpravo přes most, který překlenuje železniční trať, a najedeme vlevo na červenou turistickou značku, která nás dovede až do Starých Splavů. Po hlavní silnici projedeme vpravo celými Splavy a po úseku vedoucím lesem dojedeme k odbočce k restauraci Myslivna (5,95 km). My však odbočíme vlevo na úzkou asfaltku. Po necelých 100 m odbočíme u dřevěného plotu obory vpravo na písčitou lesní cestu. Po ní se doslova vyšplháme (místy možná budeme i kolo tlačit) na Mužský hřeben opět k oplocení obory po levé ruce. Stoupáme dále po téměř pro kola nesjízdné stezce až na 7,83 km narazíme na Dělovou cestu. To nejhorší již máme za sebou. Opouštíme oplocení obory a vydáváme se vpravo po Dělové cestě, která se kroutí nad hlubokými roklemi. Občas prokmitnou vpravo mezi stromy jedinečné výhledy na Máchovo jezero a okolní vršky. Asi po 500 m lesní místy špatně sjízdná cesta přechází v asfaltovou lesní silničku. Brzy překročíme hranice přírodní rezervace Pecopala a budeme se tedy chovat k přírodě maximálně ohleduplně, nebudeme opouštět cestu. Na 11 km míjíme vpravo Pec (450,8 m), druhý nejvyšší vrchol Hradčanské pahorkatiny. Na ní se můžeme vyšplhat pouze bez kol, neboť na vrchol nevede žádná cesta. Zde jsme již zvládli všechna stoupání a nyní nás čeká opravdový "sešup" k myslivně Trojzubec, dojedeme na křižovatku s hlavní silnicí Mimoň - Doksy (13,86 km). Pojedeme asi 100 vlevo po hlavní silnici k myslivně Trojzubec, která se skrývá na levé straně, a zde se dáme vpravo do lesa na nekvalitní asfaltovou cestu s dopravní značkou zákazu vjezdu. Nás se to však netýká, neboť jsme ohleduplní cyklisté. Opět se ponoříme do lesního ticha a příjemnou cestou dojedeme stále po asfaltové silničce na křižovatku dvou cest (18,76 km). My pojedeme rovně. Po pravé straně se tyčí Malá Buková (431,4 m) a Velká Buková (474,1 m). Silnice vlevo ústí po několika stech metrech na hlavní silnici Mimoň - Kuřívody - Mnichovo Hradiště. Tato silnice je velmi frekventovaná, proto ji pro cyklistiku nedoporučujeme. Na 20 km projedeme pískovým úsekem a poté přijedeme na křižovatku tří cest. My jedeme tou prostřední vedoucí mírně do kopce. Asi po 300 m se tato cesta rozdvojuje. Jsme pod Velkou Bukovou. Ti zdatnější mohou jet vpravo po lesní cestě s prudkým asi 3 km stoupáním pod vrchol Velké Bukové. Lze se vyšplhat až na sám vrchol, kde se otevře krásný výhled na Bezděz a Ralsko. Cesta pod vrcholem nás dovede na asfaltovou silničku, po níž pojedou ti méně zdatní. Ti totiž pojedou rovně a v podstatě objedou Velkou Bukovou po asfaltové silničce. Zde je velice romantický úsek prudkého stoupání skalní roklí. Na 23 km přijedeme ke křižovatce cest, kde ústí vpravo lesní cesta z Velké Bukové. Pojedeme po asfaltové silničce dolů, až přijedeme na mýtinu, kde kdysi stávala dnes již zaniklá osada Strážov, Na louce pod stromy či na skále s vyhlídkou na Bezděz lze příjemně relaxovat. Na křižovatce (24,63 km) ve Strážově odbočíme vlevo a stále sledujeme asfaltku, která asi po 200 m přechází v pískovou cestu. Ta se také po 200 m rozděluje. My odbočíme vpravo na méně znatelnou cestu a po chvíli vyjedeme na úzkou asfaltku. Pojedeme vlevo příjemnou asfaltkou, na křižovatce (26,79 km) jedeme rovně. Zde si povšimneme cyklistického červeného značení, které nás dovede až k hájence U tří borovic na Břehyni. Pro ty, kteří tuto trasu sledují na turistické mapě Máchův kraj, uvedu, že se jede Chmelným dolem, okolo Zlaté hory ( 323,5 m) a Cikánské skály (282,2 m) na Mariánskou cestu. Na Mariánskou cestu odbočíme vpravo na 28 km a po ní dojedeme až k hájence U tří borovic. Asi 100 m před hájovnou odbočíme z asfaltky (ta vede do Břehyně na hlavní silnici Mimoň - Doksy) vlevo na lesní pískovou cestu (31 km). Na 33 km na křižovatce pískových lesních cest odbočíme mírně vlevo na prostřední cestu. Pokud bychom odbočili vlevo, dojeli bychom asi po 400 m ke Královu stolci, což je pískovcový skalní blok, z něhož je zajímavý výhled na Máchovo jezero a Břehyňský rybník. Podle pověsti pochází jméno tohoto místa od Karla IV., který tu údajně odpočíval a kochal se pohledem na Velký rybník , jehož byl zakladatelem. Lesní cesta nás přivede na kraj Doks mezi vilky. Na křižovatce s hlavní silnicí (34 km) odbočíme vlevo ( sledujeme žlutou turistickou značku) do Nerudovy ulice a kolem tenisových kurtů ukrytých vpravo v parku přijedeme k železničnímu přejezdu. Asi 100 m za ním se zastavíme v příjemné hospůdce "U Týfy", kde se dobře vaří a kde se můžeme po zásluze osvěžit, neboť máme v nohou 35 km. Odtud nás žlutá značka dovede až na náměstí, kde jsme svou pouť začínali.


Vrátit se nahoru